Pages

CURRENT AND INCOMMING PICKSFriday, January 23, 2009

NOVA GODINA - NOVI TIPUVANJA

И така веќе завлеговме во 2009 година. Поради отсутност изостанаа типувања во изминатите неколку недели.

Нови типувања ќе следуваат еднаш-два пати неделно од денес 23.01.2009